Статистики за ученици

Да се въведат брой ученици и оценките им по даден предмет и да се отпечата:

 • средният успех на класа
 • най-високата и най-ниската оценка
 • броят на отличниците в класа
 • номерата на учениците с двойки
 • броят на учениците, които имат дадена оценка, въведена от клавиатурата
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Статистики за ученици

 1. Виктория каза:

  С Аля :D

  program Project1;
  var
   Ocenka: array[1..30] of integer;
   Br, i, N, suma, min, max, Br2, Br3, Br4, Br5, Br6: integer;
   sredno: real;
  begin
   suma:=0;
   sredno:=0;
   min:=7;
   max:=1;
   Br2:=0;
   Br3:=0;
   Br4:=0;
   Br5:=0;
   Br6:=0;
  
   Write('Vavedete broi uchenici: ');
   ReadLn(Br);
   WriteLn('Vavedete ocenka po Matematika za vseki uchenik');
   WriteLn;
  
   For i:= 1 to Br do begin
    Write('Uchenik nomer',i,': ');
    ReadLn(ocenka[i]);
    suma:=suma+ocenka[i];
    if ocenka[i]<min then
      min:=ocenka[i];
    if ocenka[i]>max then
      max:=ocenka[i];
    if ocenka[i]=2 then
      Br2:= Br2 +1;
    if ocenka[i]=3 then
      Br3:= Br3 +1;
    if ocenka[i]=4 then
      Br4:= Br4 +1;
    if ocenka[i]=5 then
      Br5:= Br5 +1;
    if ocenka[i]=6 then
      Br6:= Br6 +1;
   end;
  
   Sredno:= suma/br;
   WriteLn;
   WriteLn('Sumata e: ',suma);
   WriteLn;
   Writeln('Sredniqt uspeh na clasa e: ', sredno:1:2);
   WriteLn;
   WriteLn('Nai-niskata ocenka e: ',min);
   WriteLn;
   WriteLn('Nai-visokata ocenka e: ',max);
   WriteLn;
   WriteLn('Broqt na otlichinicite e: ',Br6);
   WriteLn;
  
   For i:= 1 to Br do begin
    if ocenka[i]=2 then
    WriteLn('Ucenik nomer: ',i,' ima 2');
   end;
  
   WriteLn;
   Write('Broqt na uchenicite s koq ocenka tartite: ');
   ReadLn(N);
   Case N of
    2:WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Br2);
    3:WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Br3);
    4:WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Br4);
    5:WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Br5);
    6:WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Br6);
   end;
   ReadLn;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Отлично! Трябваше да обясните в коментар в началото защо имаме min:=7; и max:=1; – за някой може да не е ясно. Ето ви и подобрен вариант на тази задача, обяснете го:

   program Project1;
   var
    Ocenka: array[1..30] of integer;
    Bro: array[2..6] of integer;
    Br, i, N, suma, min, max: integer;
    sredno: real;
   begin
    suma:=0;
    sredno:=0;
    min:=7;
    max:=1;
    for i:= 2 to 6 do Bro[i]:= 0;
    
    Write('Vavedete broi uchenici: ');
    ReadLn(Br);
    WriteLn('Vavedete ocenka po Matematika za vseki uchenik');
    WriteLn;
    
    For i:= 1 to Br do begin
     Write('Uchenik nomer',i,': ');
     ReadLn(ocenka[i]);
     suma:=suma+ocenka[i];
     if ocenka[i]<min then
       min:=ocenka[i];
     if ocenka[i]>max then
       max:=ocenka[i];
     Inc(Bro[ocenka[i]]);
    end;
    
    Sredno:= suma/br;
    WriteLn;
    WriteLn('Sumata e: ',suma);
    WriteLn;
    Writeln('Sredniqt uspeh na clasa e: ', sredno:1:2);
    WriteLn;
    WriteLn('Nai-niskata ocenka e: ',min);
    WriteLn;
    WriteLn('Nai-visokata ocenka e: ',max);
    WriteLn;
    WriteLn('Broqt na otlichinicite e: ',Br6);
    WriteLn;
    
    For i:= 1 to Br do begin
     if ocenka[i]=2 then
     WriteLn('Ucenik nomer: ',i,' ima 2');
    end;
    
    WriteLn;
    Write('Broqt na uchenicite s koq ocenka tartite: ');
    ReadLn(N);
    WriteLn('Broqt uchenici s ', N,' sa: ', Bro[N]);
    ReadLn;
   end.
 2. Lubomira каза:
  program project1;
  var
    a:array [1..23]of integer;
    N, i, SumaO :integer;
    SrUspeh, OtlichenBroi, SlabiBroi, nomerDvoiki:real;
    nomer, ocenka: integer;
  
  begin
     WriteLn('Vuvedete broya na uchenicite');
     ReadLn(N);
     WriteLn ('Vuvedete ocenkite na tezi uchenici');
     SumaO:=0;
     for i:=1 to N do begin
       ReadLn (a[i]) ;
       SumaO:=SumaO + a[i];
     end;
  
     // sreden uspeh
     SrUspeh:=0;
     SrUspeh:=SumaO / N;
     WriteLn('Sredniya uspeh na tezi uchenici e :',SrUspeh:5:2);
  
     // Broi otlichni ocenki
     OtlichenBroi:=0;
     for i:=1 to N do begin
       if a[i] = 6 then
       OtlichenBroi:= OtlichenBroi + 1;
     end;
     WriteLn('Broya na otlichnicite e :',OtlichenBroi:2:0);
  
     //Broi slabi ocenki
     SlabiBroi:=0;
     for i:=1 to N do begin
       if a[i] = 2 then
       begin
         SlabiBroi:= SlabiBroi + 1;
         //nomer s dvoiki
         nomerDvoiki :=i;
         WriteLn('Nomer s dwoika ', nomerDvoiki:2:0);
       end
     end;
     WriteLn('Broya na slabite ychenici e :',SlabiBroi:2:0);
  
     //ychenik-ocenka
     for i:=1 to N do begin
       nomer := i;
       ocenka := a[i];
       WriteLn('Nomer ', nomer, ' ima ', ocenka);
     end;
   ReadLn;
  end.   
  
  • Данаил каза:

   Браво, Бубе! Само редове 19, 38, 46 и 47 са ти излишни. И можеш да правиш няколко вида сметки в един цикъл, вместо да обхождаш масива пак и пак. Виж примерно решенията на Вики и Аля. И пиши коментарите на кирилица, все пак по-лесно се чете… Другото е супер. :-)

Вашият коментар