** Най-често срещано число

Да се въведат в целочислен масив n на брой случайни положителни двуцифрени числа и да се намери числото, което се среща най-често в масива и колко пъти се среща.

По желание:

  1. да се отпечата статистика за това какви числа са въвеждани в масива и колко пъти е повторено всяко.  Например „въведени бяха 6 числа със стойност 11, 3 със стойност 75 със стойност 28, и т.н. 
  2. тази статистика да е подредена по броят на повторенията на всяко от тях, в низходящ ред. Например „въведени бяха 6 числа със стойност 11, 5 със стойност 28, 3 със стойност 7 и т.н. 
  3. тази статистика да е подредена по стойността на всяко от повтарящите се числа, във възходящ ред. Например „въведени бяха 3 със стойност 7, 6 числа със стойност 11, 5 със стойност 28, и т.н. 
Публикувано в 10a с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар