Разделяне на числа на файл

Имаме текстов файл chisla.txt, съдържащ цели числа. Да се напише програма, която прави два други файла – chetni.txt и nechetni.txt, съдържащи съответно четните и нечетните числа от първия файл. Накрая да се отпечата и колко четни и колко нечетни числа е имало.

По желание:

 • да се направят и два други файла – ednocifreni.txt и otricatelni.txt, съдържащи съответно едноцифрените и отрицателните числа от първия файл
 • да се създават файловете само ако има нужда да се записва нещо в тях
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to Разделяне на числа на файл

 1. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
   
   
  int main(int argc, char** argv) {
   int x;
  //otvarame 2 faila
  fstream chisla, chetni, nechetni;
  chetni.open("chetni.txt", ios::out);
  chisla.open("chisla.txt",ios::in);
  nechetni.open("nechetni.txt", ios::out);
  
  //cheteme ot chisla.txt
  
  while (chisla>>x){
  //chenti i nechetni
  if (x%2==0)
  chetni<<x<<endl;
  else nechetni<<x<<endl;
  //zapisvame v chetni ili nechetni
  }
  //zatvarame 2ta faila 
  nechetni.close();
  chetni.close();
  chisla.close();
   
    return 0;
  }
  
 2. MartinPlamenov каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
   
   
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char** argv) {
    ifstream Chisla;
    ofstream Chetni,Nechetni;
  	int x;
  	Chisla.open("chisla.txt",ios::in);
    while (Chisla>>x)
  {
    	if(x%2==0)
  		{
    		if(Chetni.is_open())
  			Chetni<<x<<endl;
  			else
  			{
  				Chetni.open("chetni.txt",ios::out);
  				Chetni<<x<<endl;	
    		}
  		
  		}
    	else 
  		{
    		if(Nechetni.is_open())
    		Nechetni<<x<<endl;
    		else
  			{
    			Nechetni.open("nechetni.txt",ios::out);
    			Nechetni<<x<<endl;
    		}
  		
    	
    	}
  }
  	
    
    
    Chisla.close();
    Nechetni.close();
    Chetni.close();
    return 0;
  }
 3. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int x;
  	fstream chisla,chetni,nechetni,ednocifreni,otricatelni;
  	chisla.open("chisla.txt",ios::in);
  	chetni.open("chetni.txt",ios::out);
  	nechetni.open("nechetni.txt",ios::out);
  	ednocifreni.open("ednocifreni.txt",ios::out);
  	otricatelni.open("otricatelni.txt",ios::out);
  	while(chisla>>x)
  	{
  		if(x%2==0)
  		chetni<<x<<endl;
  		else
  		nechetni<<x<<endl;
  		if((x>0)&&(x<10))
  		ednocifreni<<x<<endl;
  		if(x<0)
  		otricatelni<<x<<endl;
  	}
  	chisla.close();
  	chetni.close();
  	nechetni.close();
  	ednocifreni.close();
  	otricatelni.close();
  	return 0;
  }
 4. veliXD каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	
  	fstream Chisla,Chetni,Nechetni;
  	int ch;
  	Chisla.open("chisla.txt",ios::in);
  	Chetni.open("chetni.txt",ios::out);
  	Nechetni.open("nechetni.txt",ios::out);
  	
  	while (Chisla>>ch)
  	if (ch%2==0)
  	Chetni<<ch<<endl;
  	if (ch%2!=0)
  	Nechetni<<ch<<endl;
  	Chisla.close();
  	Chetni.close();
  	Nechetni.close();
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар