Записи – обяснение

Обяснете за какво е тази програма и какво означава всяка команда от нея:

Програма 1:

type
 Tochka=record
  x: integer;
  y: integer;
 end;
VAR
  R:Tochka;
begin
 Writeln('Vavedete tochkite na kordinatite');
 writeln('x:');
 readln(R.x);
 writeln('y:');
 readln(R.y);
 if ((R.x>0) and (R.y>0)) then
   writeln('Tochkata e v parvi kvadrant')
 else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then 
   writeln('Tochkata e vav vtori kvadrant')
 else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then
   writeln('Tochkata e v treti kvadrant')
 else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then
   writeln('Tochkata e v chetvarti kvadrant')
 else writeln('Tochkata ne e v nikoi kvadrant');
 readln;
end.

Програма 2:

TYPE
 uchenik = record
  ime:string[20];
  familia:string[20];
  klas:integer;
  uspeh:real;
 end;

VAR
 x:uchenik;
 n:string;
BEGIN
 write('Ime: '); 
 readln(x.ime);
 write('Familia: '); 
 readln(x.familia);
 write('Klas: '); 
 readln(x.klas);
 write('Uspeh: '); 
 readln(x.uspeh);

 writeln;
 writeln('Ime: ', x.ime,' ',x.familia);
 writeln('Klas: ', x.klas);
 if ((x.uspeh>=2) and (x.uspeh>=2.49)) then n:='slab'
 else if ((x.uspeh>=2.50) and (x.uspeh>=3.49)) then n:='sreden'
 else if ((x.uspeh>=3.50) and (x.uspeh>=4.49)) then n:='dobar'
 else if ((x.uspeh>=4.50) and (x.uspeh>=5.49)) then n:='mnogo dobar'
 else n:='otlichen';
 writeln('Uspeh: ',n,' ',x.uspeh:0:2);
 
 readln;
END.
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Записи – обяснение

 1. Димитър каза:
   type // Тип
   Tochka=record // Точка=рекорд
    x: integer; // x е цяло число със знак и стойност
    y: integer; // y е цяло число със знак и стойност
   end; // край
  VAR // Декларира променливите
    R:Tochka; // R е точка
  begin // Начало на програмата
   Writeln('Vavedete tochkite na kordinatite'); // Отпечатва текста в скобите
   writeln('x:'); // Отпечатва ('x:')
   readln(R.x); // Прочита (R.x)
   writeln('y:'); // Отпечатва ('y:')
   readln(R.y); // Прочита (R.y)
   if ((R.x>0) and (R.y>0)) then // Ако ((R.x>0) и (R.y>0)) тогава
     writeln('Tochkata e v parvi kvadrant') // Отпечатва текста в скобите
   else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then // В друг случай ако ((R.x>0) и (R.y>0)) тогава
     writeln('Tochkata e vav vtori kvadrant') // Отпечатва текста в скобите
   else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then // В друг случай ако ((R.x>0) и (R.y>0)) тогава
     writeln('Tochkata e v treti kvadrant') // Отпечатва текста в скобите
   else if ((R.x>0) and (R.y>0)) then // В друг случай ако ((R.x>0) и (R.y>0)) тогава
     writeln('Tochkata e v chetvarti kvadrant') // Отпечатва текста в скобите
   else writeln('Tochkata ne e v nikoi kvadrant'); // В друг случай Отпечатва текста в скобите
   readln; // Прочита стойността 
  end. // Край 

Вашият коментар