Дали съвпадат точките

Да се напише програма, която позволява да се въведат (чрез записи) координатите на 2 точки от равнината и после проверява и отпечатва дали двете точки съвпадат или не.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Дали съвпадат точките

 1. Lubomira каза:
  program Project1;
  type
   Kordinati=record
    X:integer;
    Y:integer;
    end;
   var
    A,B:Kordinati;
  begin
   Writeln('Vavede kordinatite na tochkata A:');
     ReadLn(a.x,a.y);
   Writeln('Vavede kordinatite na tochkata B:');
     ReadLn(b.x,b.y);
  if (a.x = b.x) and (a.y = b.y) then
    WriteLn('Dvete tochki suvpadat')
  else
    WriteLn('Dvete tochki ne suvpadat');
  ReadLn;
  end.
                            
 2. Svetli каза:
  ...
   if ((A.X = B.X) and (A.Y= B.Y)) then Writeln('Tochkite imat edni i sushti kordinati')
  else Writeln('Tochkite ne suvpadat');
  ...
  

  И отново

 3. Димитър каза:
   program Project1; // Начало на програма с име Project1
  type // Започват декларации на типове данни
   Kordinati=record // Нов тип данни от тип запис
    X:integer; // X е поле от записа, цяло число
    Y:integer; // Y е поле от записа, цяло число
    end; // Край на записа
   var // Декларира променливите
    A,B:Kordinati; // A,B са променливи от тип Kordinati
  begin // Начало на програма
   Writeln('Vavede kordinatite na tochkata A:'); // Отпечатва ('Vavede kordinatite na tochkata A:')
     ReadLn(a.x,a.y); // Прочита полетата на променливата a
   Writeln('Vavede kordinatite na tochkata B:'); // Отпечатва ('Vavede kordinatite na tochkata B:')
     ReadLn(b.x,b.y); // Прочита полетата на променливата b
  if (a.x = b.x) and (a.y = b.y) then // Ако (a.x = b.x) и (a.y = b.y) тогава
    WriteLn('Dvete tochki suvpadat') // Се отпечатва ('Dvete tochki suvpadat')
  else // В друг случай
    WriteLn('Dvete tochki ne suvpadat'); // Се отпечатва ('Dvete tochki ne suvpadat')
  ReadLn; // Прочита стойностите
  end. // Край на програмата 

Вашият коментар