Различни начини на извеждане на песен

Да се напише програма, която позволява да се въведат в променлива от тип запис името, изпълнителя и продължителността в минути и секунди на песен, и после извежда тази информация по няколко различни начина.

Примерен вход:

 • Изпълнител: група Есен
 • Песен: Вятър брули листата, уви
 • Продължителност (мин. сек.): 4 30

Примерен изход:

 1. група Есен: Вятър брули листата, уви (4:30)
 2. Изпълнител : група Есен
  Песен : Вятър брули листата, уви
  Продължителност : 4:30
 3. Вече 4 минути и 30 секунди слушам как група Есен изпълнява Вятър брули листата, уви

* По желание:  Да се направи това за няколко песни (тоест с масив)

** При възможност: Да се организира запис и четене на тази информация от и в типизиран файл

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Различни начини на извеждане на песен

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  type
   time=record
    min: integer;
    sec: integer;
   end;
  
  type
   pesen=record
    z: string;
    i: string;
    vreme: time;
   end;
  
  var
   A: array[1..100] of pesen;
   N, j, izbor, g: integer;
  
  procedure Pechat1;
  begin
   for j:=1 to N do
    with A[j] do
     WriteLn(i, ' - ', z, ' (', vreme.min, '.', vreme.sec, ')');
  end;
  
  procedure Pechat2;
  begin
   for j:=1 to N do
    with A[j] do
     WriteLn('"', z, ' by ', i, ' - ', vreme.min, '.', vreme.sec);
  end;
  
  procedure Pechat3;
  begin
   for j:=1 to N do
    with A[j] do
     WriteLn(z, ' (', i, ') - ', vreme.min, '.', vreme.sec);
  end;
  
  begin
   Write('S kolko pesni iskate da rabotim? Vavedete tuk: ');
   ReadLn(N);
  
   for j:=1 to N do begin
    with A[j] do begin
     Write('Ime na pesenta: ');
     ReadLn(z);
     Write('Ime na izpalnitelia: ');
     Read(i);
    end;
    with A[j].vreme do begin
     Write('Prodaljitelnost (min i sec, razdeleni s pauza): ');
     ReadLn(min, sec);
    end;
    WriteLn;
   end;
  
   WriteLn('Sega izberete nachin na predstaviane. Variantite sa:');
   WriteLn('1. Izpalnitel - Pesen (vreme)');
   WriteLn('2. "Pesen" by Izpalnitel - vreme');
   WriteLn('3. Pesen (Izpalnitel) - vreme');
   Write('Vavedete vashia izbor tuk: ');
   ReadLn(izbor);
   WriteLn;
   case izbor of
   1: Pechat1;
   2: Pechat2;
   3: Pechat3;
   else for g:=1 to 1000 do WriteLn('ERROR!');
   end;
  
   WriteLn;
   WriteLn('Dano ste dovolni!');
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар