Цени на книги

Да се дефинира запис, която съдържа името, автора и цената на книга. Да се въведе брой книги и после данните на всеки един от тях. Накрая да се отпечатат данните за тези книги, чиято цена е по-висока от предварително зададена.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Цени на книги

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  type
   Kniga = record
    ime:string;
    avtor:string;
    cena:real;
   end;
  var
   Br,i:integer;
   pcena:real;
   N: array[1..50] of Kniga;
  
  begin
   Writeln('Vavedete broq na knigite');
   Readln(Br);
   Writeln('Vavedete ime, avtora i cenata na knigite');
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Br do begin
    Write('Ime:');
    Readln(N[i].ime);
    Write('Avtor:');
    Readln(N[i].avtor);
    Write('Cena:');
    Readln(N[i].cena);
    Writeln;
   end;
   Writeln('!!!STOP!!!');
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedete cena, s koqto iskate da proverite koi knigi sa po-skupi ot neq');
   Readln(pcena);
   Writeln;
  
   Writeln('Knigite sa:');
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Br do begin
    if (N[i].cena) > (pcena) then begin
      Write('Ime:');
      Writeln(N[i].ime);
      Write('Avtor:');
      Writeln(N[i].avtor);
      Write('Cena:');
      Writeln(N[i].cena:5:2);
      end
    else;
   end;
  
   Readln;
  end.
  
 2. Боряна каза:
  program Project1;
  type
   kniga=record
    k: string;
    i: string;
    c: real;
   end;
  var
   A: array[1..100] of kniga;
   N, j, br: integer;
   dc: real;
  begin
   br:=0;
   Write('Kolko knigi ima v bibliotekata vi? Vavedete tuk: ');
   ReadLn(N);
   for j:=1 to N do begin
    with A[j] do begin
     Write('Zaglavie: ');
     ReadLn(k);
     Write('Avtor: ');
     ReadLn(i);
     Write('Cena: ');
     ReadLn(c);
    end;
    WriteLn;
   end;
  
   Write('Vavedete primerna cena: ');
   ReadLn(dc);
   for j:=1 to N do
    if dc<=A[j].c then br:=br+1;
   if br=0 then WriteLn('Niama knigi nat tazi cena.')
   else begin
    WriteLn('Ima ', br, ' knigi nad tazi cena. Te sa:');
    for j:=1 to N do
     if dc<=A[j].c then WriteLn(A[j].k, ' ot ', A[j].i, ' (', A[j].c:0:2, 'lv.)');
   end;
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар