Заплати на работници

Да се дефинира запис Rabotnik, която съдържа името, ЕГН-то, длъжността и заплатата на работник. Да се въведе брой на работниците и после данните на всеки един от тях. Накрая да се отпечатат имената на тези работници, чиято заплата е по-висока от 700 лв.

По желание: да се отпечатат и колко процента са те спрямо всички работници,  както и подходящо съобщение, ако няма такива.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Заплати на работници

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  type
   Rabotnik = record
    ime:string;
    egn:string[10];
    dlujnost:string;
    zaplata:real;
   end;
  var
   Br,i:integer;
   N: array[1..50] of Rabotnik;
  
  begin
   Writeln('Vavedete broq na rabotnicite');
   Readln(Br);
   Writeln('Vavedete imenata, egn-to, dlujnostta i zaplatata na rabotnicite ');
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Br do begin
    Write('Ime:');
    Readln(N[i].ime);
    Write('EGN:');
    Readln(N[i].egn);
    Write('Dlujnost:');
    Readln(N[i].dlujnost);
    Write('Zaplata:');
    Readln(N[i].zaplata);
    Writeln;
   end;
   Writeln('!!!STOP!!!');
   Writeln;
  
   Writeln('Rabotnicite, chiqto zaplata e po-visoka ot 700lv:');
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Br do begin
    if (N[i].zaplata) > 700 then begin
      Write('Ime:');
      Writeln(N[i].ime);
      end
    else;
   end;
  
   Readln;
  end.
  
 2. procsy каза:
   program Project1;
  
  type
   Rabotnik = record
    Ime:string;
    EGN: string [10];
    Dlujnost:string;
    Zaplata:integer;
   end;
   var Br:integer;
     Rabotnici : array [1..50] of Rabotnik;
     i,x:integer;
  begin
  Writeln('Vavedete kolko broq rabotnici ima w washta firma');
  Readln(br);
  Writeln('Vavedete EGN-to Dlujnosta koqto zaema i negowata zaplata');
  
  for i:=1 to Br do begin
   Writeln('Vavedete dannite na ',i,' rabotnik');
   Writeln('Vavedete imeto na rabotnika');
   Readln(Rabotnici[i].Ime);
   Writeln('Vavedete EGN-to');
   Readln(RAbotnici[i].EGN);
   Writeln('Vavedete Dlujnosta koqto zaema');
   Readln(Rabotnici[i].Dlujnost);
   Writeln('Vavedete kakwa e zaplatata na rabotnika');
   Readln(Rabotnici[i].Zaplata);
  end;
  x:=0;
  For i:=1 to Br do begin
   If Rabotnici[i].zaplata > 700 then
   x:=x+1
   end;
  Writeln('Broq rabotnici chieto zaplata e nad 700 lv e: ',x);
  Readln;
  end.         
   

Вашият коментар