Извеждане на масив

Имаме масив от 6 елемента, цели числа. Да се напише програма, която позволява да се въведат стойности на елементите и после отпечатва стойностите на:

 1. всички елементи на един ред, разделени с интервал
 2. всички елементи, всеки елемент на отделен ред
 3. всички елементи на един ред, разделени с интервали, в ред обратен на въвеждането
 4. през един елемент – тоест само първи, трети и пети
 5. само елементите, които са четни числа
 6. всички елементи на един ред, всеки елемент ограден с кавички и разделени един от друг с запетаи
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Извеждане на масив

 1. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[6]={5,3,2,1,9,2}, n;
  
  //1.всички елементи на един ред, разделени с интервал
  cout<<"Vsichki elementi na edin red, razdeleni s interval\n";
   for(n=0;n<6;n++)
  {
  	cout<<chisla[n]<<" ";
  }
  
  //2.всички елементи, всеки елемент на отделен ред
  cout<<"\n\nVsichki elementi, vseki element na otdelen red\n";
   for(n=0;n<6;n++)
  {
  	cout<<chisla[n]<<endl;
  }
  
  //3.всички елементи на един ред, разделени с интервали, в ред обратен на въвеждането
  cout<<"\n\nVsichki elementi na edin red,razdeleni s intervali, v red obraten na vuvejdaneto\n";
   for(n=0;n<6;n++)
  {
  	cout<<chisla[n]<<" ";
  }
  
  //4.през един елемент – тоест само първи, трети и пети
  cout<<"\n\nprez edin element - toest samo purvi,treti i peti\n";
  cout<<chisla[0]<<" "<<chisla[2]<<" "<<chisla[4];
  
  //5.само елементите, които са четни числа
  cout<<"\n\nsamo elementite, koito sa chetni chisla\n";
   for(n=0;n<6;n++)
   if (chisla[n]%2==0)
  {
  	cout<<chisla[n]<<" ";
  }
  //6.всички елементи на един ред, всеки елемент ограден с кавички и разделени един от друг с запетаи
  cout<<"\n\nogradeni s kavichki i razdelen s zapetai\n";
   for(n=0;n<5;n++)
  {
  	cout<<"\""<<chisla[n]<<"\","; //"5","3"
  }
  cout<<"\""<<chisla[6]<<"\"";
  
  	return 0;
  }
  
 2. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Имаме масив от 6 елемента, цели числа. Да се напише програма,
  //която позволява да се въведат стойности на елементите и после отпечатва стойностите на:
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[6];
  	cin>>chisla[0];
  	cin>>chisla[1];
  	cin>>chisla[2];
  	cin>>chisla[3];
  	cin>>chisla[4];
  	cin>>chisla[5];
  	//всички елементи на един ред, разделени с интервал
  	cout<<chisla[0]<<" "<<chisla[1]<<" "<<chisla[2]<<" "<<chisla[3]<<" "<<chisla[4]<<" "<<chisla[5]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//всички елементи, всеки елемент на отделен ред
  	cout<<chisla[0]<<endl;
  	cout<<chisla[1]<<endl;
  	cout<<chisla[2]<<endl;
  	cout<<chisla[3]<<endl;
  	cout<<chisla[4]<<endl;
  	cout<<chisla[5]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//всички елементи на един ред, разделени с интервали, в ред обратен на въвеждането
  	cout<<chisla[5]<<" "<<chisla[4]<<" "<<chisla[3]<<" "<<chisla[2]<<" "<<chisla[1]<<" "<<chisla[0]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//през един елемент – тоест само първи, трети и пети
  	cout<<chisla[0]<<" "<<chisla[2]<<" "<<chisla[4]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//само елементите, които са четни числа
  	if(chisla[0]%2==0)cout<<chisla[0];
  	if(chisla[1]%2==0)cout<<chisla[1];
  	if(chisla[2]%2==0)cout<<chisla[2];
  	if(chisla[3]%2==0)cout<<chisla[3];
  	if(chisla[4]%2==0)cout<<chisla[4];
  	if(chisla[5]%2==0)cout<<chisla[5];	
  	return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Алекс, вярно е, но не е ефективно, а за голям масив би било и практически невъзможно. :-) Виж си кода и си проследи закономерността – от коя стойност започва индекса на масива и до коя и как се променя и после замени повтарящите се команди от всяка точка с една команда, поставена в цикъл…

 3. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Имаме масив от 6 елемента, цели числа. Да се напише програма,
  //която позволява да се въведат стойности на елементите и после отпечатва стойностите на:
  //fixed
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[6],i;
  	for(i=0;i<6;i++)
  	{
  		cin>>chisla[i];
  	}
  	cout<<endl<<endl;
  	//всички елементи на един ред, разделени с интервал
  	for(i=0;i<6;i++)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<" ";
  	}
  	cout<<endl<<endl;
  	//всички елементи, всеки елемент на отделен ред
  	for(i=0;i<6;i++)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<endl;
  	}
  	cout<<endl<<endl;
  	//всички елементи на един ред, разделени с интервали, в ред обратен на въвеждането
  	for(i=5;i>=0;i--)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<" ";
  	}
  	cout<<endl<<endl;
  	//през един елемент – тоест само първи, трети и пети
  	for(i=0;i<6;i+=2)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<" ";
  	}
  	cout<<endl<<endl;
  	//само елементите, които са четни числа
  	for(i=0;i<6;i++)
  	{
  		if(chisla[i]%2==0)
  		{
  			cout<<chisla[i]<<" ";
  		}
  	}
  	return 0;
  }

Вашият коментар