Сума и брой на елементи в масив

Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N (N<20)  чрез функции се реализира следното:

 • въвеждане на елементите на масива, N на брой
 • намиране на сумата на първите N елементa
 • намиране на броят на първите N ненулеви елементи

Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.

Публикувано в СИП с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Сума и брой на елементи в масив

 1. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N (N<20) чрез функции се реализира следното:
  //въвеждане на елементите на масива, N на брой
  //намиране на сумата на първите N елементa
  //намиране на броят на първите N ненулеви елементи(тва него разбирам) 
  //Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.
  double chisla[6]={2,4,6,8,10,12};
  //намиране на сумата на първите N елементa
  //разбрах го като да се сметне сумата на всички елементи до въведения N елемент 
  void Suma(double Sum, int N)
  {
  	cin>>N;
  	for(int i=0;i<N;i++)
  	{
  		Sum=Sum+chisla[i];
  	}
  	cout<<"Sumata e: "<<Sum<<endl;
  }
  //намиране на броят на първите N ненулеви елементи
  //(тва не го разбрах точно какво се иска)
  void Broi(int broi, int N)
  {
  	cin>>N;
  	for(int i=0;i<N;i++)
  	{
  		broi++;
  	}
  	cout<<"Broqt е: "<<broi<<endl;
  }
  int main(int argc, char** argv) {
  	int i,N;
  	double Sum=0;
  	int broi=0;
  	Suma(Sum,N);
  	Broi(broi,N);
  	return 0;
  }

Вашият коментар