Печат на програмния код

Да се напише програма, която разпечатва програмния си код.

Пояснение: Програмният код на дадена програма се намира във файла main.cpp в същата директория, в която е програмата. Може да проверявате за край на файла с функцията MyFile.eof(), която връща вярно ако е достигнат краят на файла.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Печат на програмния код

 1. Kosmos каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char s[100];
  ifstream MyFile;
  MyFile.open("main.cpp",ios::in);
  while (!MyFile.eof()) 
  {
     MyFile.getline(s,100,'\n');
     cout<<s<<endl;
  
     }
  
  MyFile.close();
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 2. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  #include <stdio.h>
  
  using namespace std;
  int main()
  {
    fstream MyFile;
    char c[100];
    MyFile.open("main.cpp",ios::out|ios::in);
    while (!MyFile.eof())
    {
       MyFile.getline(c, 100, ' ');
       cout<<c<<' ';
    }
    cout<<endl;
    MyFile.close(); 
    system("pause");
    return 0;
  }
  
  

Вашият коментар