Файл с числа

Да се напише програма, която чете от клавиатурата числа до въвеждане на 0 и ги записва във файл. Да се напише друга, която прочита файлът с числата и намира и отпечатва най-малкото и най-голямото число от тях, както и средното им аритметично.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Файл с числа

 1. Luccar каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {fstream MyFile;
  bool c=false;
  char text[100];
  int chisla,max=0,min=0,br=1,sredno=0;
  MyFile.open("chisla.txt",ios::out);
  while(chisla!=0)
  {cout<<"Vuvedete chislo:";
  cin>>chisla;
  MyFile<<chisla<<endl;}
  MyFile.seekg(0);
  MyFile.close();
  MyFile.open("chisla.txt",ios::in);
  do{
  MyFile>>chisla;
  if (chisla>max)
  {max=chisla;}
  if (chisla<min)
  {min=chisla;}
  sredno=sredno+chisla;
  br++;}while (chisla!=0);
  MyFile.close(); 
  cout<<"Max e: "<<max<<" Min e: "<<min<<" Sredno aritnetichnoto e: "<<sredno/br<<endl;
  MyFile.open("main.cpp",ios::in);
  while (c==false){
   MyFile.getline(text,100,'\n');
   c=MyFile.eof();
   cout<<text<<endl;;}
   
   MyFile.close();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    fstream MyFile;
    int x,max,min,br,sum;
    MyFile.open("chisla.txt",ios::out);
    do
    {
      cin>>x;
      if (x==0) break;
      MyFile<<x<<endl;                                
      }
    while (x!=0);
    MyFile.close();
    MyFile.open("chisla.txt",ios::in);
    MyFile>>x;
    max=x;
    min=x;
    sum=x;
    br=1;
    while (!MyFile.eof())
    {
       MyFile>>x;
       if (x>max) max=x;
       if (x<min) min=x;
       sum+=x;
       br++;
    }
    MyFile.close();
    cout<<"max="<<max<<endl;
    cout<<"min="<<min<<endl;
    cout<<"srednoto aritmetichno e "<<sum/br<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 3. Adrian каза:
  
    fstream MyFile;
    int x, br=0,s, nm, ng;
  
    
    MyFile.open("chisla.txt", ios::out);
     {cin>>x;
     while(x!=0)
               
        { MyFile<< x<<endl;
         cin>>x;}
        
        }
        MyFile.close();
        
        
     MyFile.open("chisla.txt", ios::in);
     MyFile>>x;
     s=x;
     nm=x;
     ng=x;
     do
     {
       MyFile>>x; 
       cout<<x<<endl;
       br++;
       s=s+x;
       if (x>ng)
        ng=x;
        else if ((x<nm)&&(x!=0))
         nm=x;
       
     }
     while (!MyFile.eof()); 
     
     cout<<"Srednoto aritmetichno e: "<<(s/br)<<endl;
     cout<<"Nai-malko e: "<<nm<<endl;
         cout<<"Nai-golqmo e: "<<ng<<endl;
     
     
     
     MyFile.close();
       
  
 4. TVD каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    fstream MyFile;
    int chislo,min,max,sr,br;
  MyFile.open("cifri.txt",ios::out);
    cout<<"Vuvedete chislata:";
    while (chislo!=0)
    { 
      cin>>chislo;
      MyFile<<chislo<<endl;
    }
    MyFile.close();
   
     MyFile.open("cifri.txt",ios::in);
     MyFile>>chislo;
     max=chislo;
     while (!MyFile.eof())
    {
      MyFile>>chislo;
      if (max<chislo)
      max=chislo;
    }
     cout<<"Maximalnata stoinost e :"<<max<<endl;  
     MyFile.close();
    
    MyFile.open("cifri.txt",ios::in);
    MyFile.seekg(0);
     MyFile>>chislo;
     min=chislo;
     while (!MyFile.eof())
    {
      MyFile>>chislo;
      cout<<chislo<<endl;
      if ((min>chislo)&&(chislo!=0))
      {min=chislo;
      cout<<"min"<<endl;}
    }
     cout<<"Minimalnata stoinost e :"<<min<<endl;  
     MyFile.close();
  
     MyFile.open("cifri.txt",ios::in);
     MyFile>>chislo;
     br=0;
     sr=0;
     while (!MyFile.eof())
    {
      MyFile>>chislo;
      br++;
      sr=sr+chislo;
    }
     cout<<"Srednata stoinost e :"<<(double)sr/br<<endl;  
     MyFile.close(); 
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар