Дали е извън интервала

Напишете функция, която по дадени число X и интервал [A, B) определя дали числото Х е извън интервала [A, B).

По желание: Да се организира главната програма така, че да позволява тестване на функцията за повече от едно число.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Дали е извън интервала

 1. Nadq каза:
    bool chislo (int x,int a,int b)
      {        
      if ((x<a) && (x>=b))
      return false; 
      else return true;   
      }
     int main() {
     int x,a,b;
      cout<<"vuvedete x:"<<endl;
      cin>>x;
       cout<<"vuvedete a:"<<endl;
      cin>>a;
      cout<<"vuvedete b:"<<endl;
      cin>>b;
      if (a<b){
       if (chislo(x,a,b)) 
        cout<<"V intervala"<<endl;
       else cout<<"Ne e v intervala "<<endl; 
       };
     if (b<a){
       if (chislo(x,b,a)) 
       cout<<"V intervala"<<endl;
      else cout<<"Ne e v intervala "<<endl; 
      };
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Kosmos каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  bool Interval (int x,int a,int b)
      {
      if ((x>=a) && (x<=b))
      return true;
      else return false;
      }
     int main() {
     int x,a,b;
      cout<<"Vuvedi x:"<<endl;
      cin>>x;
      cout<<"Vuvedi a:"<<endl;
      cin>>a;
      cout<<"Vuvedi b:"<<endl;
      cin>>b;
      if ((Interval(x,a,b)) == true)
      cout<<"V intervala"<<endl;
      else cout<<"Ne e v intervala "<<endl;
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар