Успореден на осите

Напишете програма, която чрез функции изпълнява следното: въвежда координатите на четири точки и проверява дали са върхове на правоъгълник, успореден на координатните оси.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Успореден на осите

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  struct point{
      int x;
      int y;    
  };
  
  point read(void)
  {
     point a;
     cout<<"x=";
     cin>>a.x;
     cout<<"y=";
     cin>>a.y;
     return a;   
  };
  
  void print(point a)
  {
     cout<<"("<<a.x<<":"<<a.y<<")"<<endl;
  };
  
  bool usporeden(point a, point b,point c, point d)
  {
     return ((a.x==d.x)&&(b.x==c.x)&&(a.y==b.y)&&(d.y=4=c.y));  
  };
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    point a=read(),b=read(),c=read(),d=read();
    if (usporeden(a,b,c,d)) cout<<"USPOREDEN E !"<<endl;
    else cout<<"NE E USPOREDEN !"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар