Суми от числа

Напишете функции, които по дадено положително цяло число N пресмятат:

  • сумата на всички цели числа от интервала [-N, N], които са кратни на 3
  • стойността на израза: S=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)
  • сумата от вторите степени на първите N четни числа
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар