Сортиране на масив

Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N, указващо броят на елементите в масива (N<20) ,  чрез функции се реализира следното:

 • въвеждане на елементите на масива
 • размяна на местата на два елемента от масива
 • сортиране на масива по метода на пряката селекция или пряката размяна

Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.

Публикувано в 12а с етикети , . Постоянна връзка.

2 Responses to Сортиране на масив

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int m[20];
  
  void swap(int &a, int &b)
  {
    int s;
    s=a;
    a=b;
    b=s;  
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a,b,n,k,min;
    cin>>n;
    for (int i=0;i<n;i++)
    cin>>m[i];
    for (int i=0;i<n;i++)
    cout<<m[i]<<" ";
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"a=";
    cin>>a;
    cout<<"b=";
    cin>>b;
    swap(m[a-1],m[b-1]);
    for (int i=0;i<n;i++)
    cout<<m[i]<<" ";
    cout<<endl<<endl;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=i+1;j<n;j++)
            if(m[i]>m[j]) swap(m[i],m[j]);
    cout<<endl<<endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
    cout<<m[i]<<" ";
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
  • Данаил каза:

   Направи прочитането, отпечатването и сортирането на масива във функции и ще видиш как кода ще стане по-ефективен и по-четлив. А и условието на задачата е такова.

Вашият коментар