Сума и брой на елементи в масив

Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N (N<20)  чрез функции се реализира следното:

 • въвеждане на елементите на масива, N на брой
 • намиране на сумата на първите N елементa
 • намиране на броят на първите N ненулеви елементи

Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.

Публикувано в 12а с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Сума и брой на елементи в масив

 1. Nadq каза:
  double chislo[20];
  
  
  void Vavejdane(int n)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    cout<<"Vavedete chislo:"<<endl;
     cin>>chislo[i];
     }
     }
     
    double Sum(int n){
      double suma=0;
      for(int i=0;i<n;i++)
       suma+=chislo[i];
       return suma;
     }  
      
     int Broi(int n)
     {
        int br=0;
       for(int i=0;i<n;i++)
       if (chislo[i]!=0)
       br++; 
       return br;
       }  
            
     int main()
     {
       int n,s;
       cout<<"Vavedete broq na elementite na masiva"<<endl;
       cin>>n;
       cout<<"Vavedete "<< n <<" na broi elementi:"<<endl;
       Vavejdane(n);
       cout<<"SUMATA E :"<<Sum(n)<<endl;
       cout<<"Nenulevite elementi sa :"<<Broi(n)<<endl;
              
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар