Обиколка на многоъгълник

Във файл са записани координатите на точки от многоъгълник. Направете програма, която чрез функции:

 • прочита координатите на точките
 • намира дължината на страна по подадени две точки
 • намира обиколката на многоъгълника

Програмата трябва да извежда като резултат от колко страни е многоъгълника и колко е обиколката му.

Публикувано в 12а с етикети , , , . Постоянна връзка.

One Response to Обиколка на многоъгълник

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  struct koord
  {
      int x;
      int y;
  };
  
  koord read()
  {
     koord a;
     cout<<"x=";
     cin>>a.x;
     cout<<"y=";
     cin>>a.y;
     return a;
  }
  
  double dylj(koord a, koord b)
  {
      return sqrt(pow(a.x-b.x,2)+pow(a.y-b.y,2));
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    double p=0;
    koord tochka[10];
    cout<<"BROI NA STRANITE";
    cin>>n;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        tochka[i]=read();
    }
    for(int i=0; i<n-1; i++)
    {
        p=p+dylj(tochka[i],tochka[i+1]);
    }
    p=p+dylj(tochka[0],tochka[n-1]);
    cout<<"obikolkata e "<<fixed<<setprecision(2)<<p<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар