Архив на категория:

19 април, четвъртък

Произведение на положителните числа / 1

Произведение на положителните числа / 1

Въвеждане на валидна дата / 3

18 април, сряда

Броят на четните и сумата на нечетните от N числа / 1

Кратните на M и N, които са в интервала от 1 до 100 / 1

05 април, четвъртък

Кратни и степени на X, по-малки от Y / 1

Четните числа, по-малки от N и сумата им / 7

29 март, четвъртък

Въвеждане на N символа / ???

Въвеждане на N числа / 5

Числата от 1 до N / 5

28 март, сряда

Печат на ASCII таблицатa / 3

Числата в диапазона (a, b) / 1

Числата от 1 до N / 2

22 март, четвъртък

Подредена шахматна дъска / 4

21 март, сряда

В коя образователна степен е / 3

08 март, четвъртък

Колко са положителни? / 3

Шахматни фигури / 2

05 март, понеделник

Проверка дали е аритметична операция / ???

Проверка дали е цифра / 1

Проверка дали е буква / 3