Архив за етитет: опашки

20 януари, вторник

Обединяване на подредени редици от числа / 2

* Сортиране чрез опашки / 2

Отделно положителните, отделно отрицателните / 4

13 януари, вторник

Казвано ли е такова число? / 3

Числата в диапазона / 1

09 януари, петък

Извеждане на четните числа / 1

08 януари, четвъртък

Реализация на опашка / ???

06 март, четвъртък

Извеждане на четните числа / 2

Числата в диапазона / ???

04 март, вторник

* Кое е по-голямо – числото или огледалното му / ???

Аритметична прогресия / 4

27 февруари, четвъртък

Казвано ли е такова число? / 1

Отделно положителните, отделно отрицателните / 2

25 февруари, вторник

Реализация на опашки чрез клас / 1

13 февруари, четвъртък

** Сума на две много дълги числа / ???

* Дали това дълго число е палиндром / ???

Обединяване на подредени редици от числа / ???

16 януари, четвъртък

Само четните и само нечетните / 2

Извеждане на четните числа / ???

Казвано ли е такова число? / 1